<< Terug naar categorie
Boekhouden en fiscaliteit
- 2 -
december
2016

Een vennootschap overnemen, wat met de overgedragen verliezen?Wanneer een vennootschap overgedragen verliezen heeft, dan kan dat in het kader van een overname een interessante surplus zijn. Althans, als die verliezen na de overname aftrekbaar blijven in de vennootschapsbelasting. Wanneer is dat juist het geval?

Als de controle over de vennootschap wijzigt, verliest de overnemer in principe de overgedragen verliezen. Enkel wanneer de controlewijziging beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften, kunnen ze aftrekbaar blijven (art. 207, 3de lid WIB 1992). Maar wat de wetgever daarmee wou zeggen is niet eenduidig. In de rechtspraak werden verschillende standpunten ingenomen, waaruit we kunnen afleiden dat de verlieslatende vennootschap idealiter:

  • in moeilijkheden zit: er zijn al minstens enkele jaren overgedragen verliezen opgebouwd, ook het eigen vermogen is negatief en de huidige eigenaar(s) zijn niet in staat het tij te doen keren;

  • de continuïteit van de activiteiten worden na de overname gegarandeerd: de overnemer kan met zijn markt-, sector- of bedrijfskennis de activiteiten nieuw leven inblazen, ze verbeteren of rentabiliseren, en mogelijks zelf uitbreiden.

  • de overnemer behoudt (minstens gedeeltelijk) het personeel, en zij behouden op hun beurt hun sociale rechten en verworvenheden (bv. pensioen).

 

Het dossier kan worden aangesterkt als kan worden aangetoond dat ook de overnemer een reëel economisch belang heeft bij de overname. Zo bijvoorbeeld verticale integratie, geografische uitbereiding of het uitschakelen van een concurrent.

Voor meer informatie, zie circulaire nr. Ci.RH.421/521.807 dd. 15.12.2000.