Artikels

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbod tot het uitoefenen van concurrerende activiteiten door een bestuurder of aandeelhouder7 juni 2018

We belichtten reeds uitvoerig waar belangenconflicten mogelijks kunnen ontstaan, en welke procedure in dergelijke gevallen in acht dient te worden gehouden (lees hier). Een specifiek geval schuilt in het verbod om met de vennootschap waarvan men bestuurder of aandeelhouder is concurrerende activiteiten te voeren. Maar daaromtrent liet de wetgever na duidelijke regels op papier te zetten. Hoewel de rechtspraak en rechtsleer het in grote mate eens zijn, komt het de rechtszekerheid ten goede ook contractueel afspraken te maken. Wat kan, en wat niet?

Lees meer >

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe tarieven in de schenk- en erfbelasting sinds juli 201515 augustus 2015

Schenk- en erfbelastingen, wat zijn nu de tarieven?

Lees meer >