Vermogensplanning

Estate Planning is het optimaal beheer van het vermogen, zowel vandaag als voor de toekomst. Wij structureren uw vermogen op een toekomstgerichte manier, rekening houdend met de fiscale context. Dit betekent dat wij samen zoeken naar de meest voordelige weg voor de overdracht van het vermogen en kapitaal, zo gewenst zonder er tijdens het leven al controle over te verliezen. Door tijdig de nodige maatregelen te treffen, kunnen de registratie- en erfbelastingen immers tot een minimum worden gereduceerd.

Wij kunnen u tevens bijstaan bij het beheer van uw onroerend vermogen, bijvoorbeeld door de huurovereenkomsten op te stellen en af te sluiten, de huurgelden tijdig te innnen en te indexeren, eventuele plaatsbeschrijvingen op te stellen, in te staan voor de nodige bancaire verrichtingen en het onderhoud van het goed om zo de rentabiliteit te verzekeren.

Tenslotte verlenen wij ook bijstand bij de testamentaire beschikkingen, en kunnen toezien op de uitvoering ervan zodat u zeker bent dat na uw overlijden, uw nalatenschap wordt verdeeld zoals u het voor ogen had.

Kom vrijblijvend eens praten, en luister wat wij voor u kunnen betekenen.

legal-services