Vermogensplanning

Estate Planning is het optimaal beheer van het vermogen, zowel vandaag als voor de toekomst. Wij structureren uw vermogen op een toekomstgerichte manier, rekening houdend met de fiscale context. Dit betekent voor uw onroerend goed bijvoorbeeld dat wij de huurovereenkomst opstellen en afsluiten, de huurgelden tijdig innnen en indexeren, de eventuele plaatsbeschrijvingen zullen opstellen, instaan voor de nodige bancaire verrichtingen en het onderhoud van het goed om zo de rentabiliteit te verzekeren.

Daarenboven zoeken wij samen met u naar de meest voordelige weg voor de overdracht van uw vermogen en kapitaal. Zonder een correcte vermogensplanning kunnen registratie- of erfbelastingen immers hoog oplopen. Door tijdig met een van onze juristen samen te zitten, kunnen deze rechten tot een minimum worden gereduceerd.

Onze experts kunnen u uiteraard ook helpen met testamentaire beschikkingen, en zelfs het toezien op de uitvoering ervan zodat u zeker bent dat na uw overlijden, uw nalatenschap wordt verdeeld zoals u het voor ogen had.

Kom vrijblijvend met een van onze experts praten, en luister wat wij voor u kunnen betekenen.

legal-services