<< Terug naar artikels
Starten als zelfstandige
- 31 -
januari
2015

Overnemen van een bestaande zaakIn plaats van een nieuwe vennootschap op te richten, kan men ook een bestaande zaak overnemen. Dit kan zowel door het handelsfonds over te kopen, of door de aandelen over te nemen.

1.Overname van het handelsfonds

Het handelsfonds is samengesteld uit zowel materiële als niet-materiële goederen. Dit houdt in:

  • Materiële of tastbare goederen zoals machines en voertuigen, gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, grondstoffen, enzovoort;
  • Niet-materiële goederen zoals het logo en de handelsnaam, het clienteel, de naam die de onderneming heeft in de markt alsook de knowhow.

 

De voorraad is in beginsel niet inbegrepen in die waarde en moet dus afzonderlijk bijgeteld worden. Schulden, schuldvorderingen en onroerende goederen maken evenmin deel uit van het handelsfonds.

2.Overname van aandelen van de vennootschap

De aandelen stellen een deel van het kapitaal voor en omvatten dus de volledige onderneming, inclusief de schulden en schuldvorderingen. Bij de koop van aandelen zullen betrouwbare cijfers moeten kunnen worden voorgelegd, en zullen eveneens mogelijke (toekomstige) schulden moeten worden ingeschat. Zo zal bijvoorbeeld rekening moeten worden gehouden met belastingen op latente meerwaarden.1 Ook dient rekening te worden gehouden met de bestaande afspraken (in arbeidsovereenkomsten) met de werknemers.

Om aandelen over te nemen dient de onderneming de vorm van een vennootschap te hebben. Een éénmanszaak heeft geen aandelen.

3.Bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer

Waar de persoon belast met het dagelijks bestuur in principe vanaf de start van de activiteiten zijn bedrijfsbeheer-kennis dient te bewijzen, krijgt men bij de overname van een bestaande onderneming 1 jaar uitstel. Indien men de familie-onderneming overneemt (ouder op kind), krijgt men hiervoor 3 jaar de tijd. Er bestaat een volledige vrijstelling voor het geval de overlevende echtgenoot of wettelijke samenwonende partner de onderneming voortzet zonder de activiteit te wijzigen.

1 Het dient te worden vermeld dat een fiscaal certificaat kan worden opgevraagd bij de FOD Financiën (Bestuur der Directe Belastingen) die bevestigt dat er geen bestaande belastingsschulden zijn. Is dit document er niet, dan zijn de koper en de verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die uitstaande belasting.