<< Terug naar actualiteit
- 8 -
maart
2016

Nu ook Engelstalige KBO-uittrekselsOp 29 december 2015 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed waardoor ondernemingen nu de mogelijkheid hebben om een uittreksel of afschrift uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te ontvangen in een andere taal dan in een van de drie landstalen.

Deze wetswijziging komt er ten behoeve van Belgische bedrijven die willen meedingen naar een contract van buitenlandse bedrijven of overheden. Zij dienen immers een attest voor te leggen met enkele basisgegevens over hun onderneming, zoals naam, ondernemingsnummer, oprichtingsdatum, adres, naam van de (gedelegeerd) bestuurders, rechtsvorm, kapitaal en de datum waarop het attest is opgesteld. Tot voor kort konden bedrijven dergelijk attest (“beperkt uittreksel”) elektronisch opvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), maar dit enkel in de drie landstalen Nederlands, Frans en Duits.

Buitenlandse instanties die geen van deze drie talen als landstaal hebben, vereisen een attest in één van hun bestuurstalen of het Engels. Hiervoor is dan de tussenkomst van een beëdigd vertaler noodzakelijk, of moet de onderneming zich wenden tot het gemeentebestuur om een zelf opgestelde vertaalde versie voor echt te laten verklaren. Dit brengt ernstige financiële kosten en administratieve lasten met zich mee, in het bijzonder voor KMO’s die net de motor van onze economie zijn, maar in het geval van een verklaring door de gemeente ook voor de lokale besturen en dus de belastingbetaler. Bovendien is de geldigheid van een dergelijk attest beperkt in de tijd, waardoor regelmatig opnieuw een beroep gedaan dient te worden op een beëdigd vertaler of de gemeente. In het bijzonder in dringende gevallen, waar bv. dringend een visum nodig is voor een interventie ter plaatse in het buitenland, is deze procedure een ware hinderpaal (Toelichting bij het Wetsvoorstel).

De attesten die voortaan ook in het Engels kunnen worden uitgereikt, verlagen aldus de financiële en administratieve drempels voor ondernemingen die buitenlandse markten willen betreden.