<< Terug naar actualiteit
- 17 -
september
2019

Vergeet het UBO-register niet! 

Alle vennootschappen, verenigingen, stichtingen en andere juridische entiteiten zoals maatschappen, dienen vóór het einde van de maand het UBO-register te hebben vervolledigd door aan te geven wie hun uiteindelijk begunstigden (of ‘Ultimate Beneficial Owners’, in het kort UBO) zijn. Deze verplichting  rust op het bestuursorgaan en kadert binnen de Europese antiwitwaswetgeving.

 

Wat is een UBO?

De uiteindelijk begunstigden (of ‘Ultimate Beneficial Owners’, in het kort UBO) zijn die natuurlijke personen die ultiem, rechtstreeks of onrechtstreeks, de controle over en/of financieel belang in de juridische entiteit hebben. Volgens de wetgever zijn dat zij die toch minstens 25% van de aandelen of stemrechten hebben. Maar ook zij die ondanks een kleiner percentage aandelen, toch enigszins controle uitoefenen op de vennootschap (bv. omdat ze op basis van een aandeelhoudersovereenkomst, vanuit een minderheidspositie wel het recht hebben om een bestuurder te benoemen).

Kunnen die personen niet worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld omdat het kapitaal te versnipperd is, dan worden de leidinggevenden (dus de bestuurders en niet de aandeelhouders) verondersteld de UBO’s te zijn.

 

Welke informatie moet worden ingevoerd?

De UBO moet in eerste instantie geïdentificeerd worden, en dus moet de naam, geboortedatum adres en rijksregisternummer van de begunstigde worden ingegeven. Daarna moet zijn/haar belang in de entiteit worden omschreven, door de omvang (bv. percentage aandelen), startdatum en basis ervan aan te duiden. Het is dus niet nodig dat belang ook werkelijk naar waarde te schatten.

Elke eventuele toekomstige wijziging moet bovendien binnen de maand in het UBO-register worden ingegeven. En jaarlijks dient deze informatie ook nog eens bevestigd te worden.

 

Hoe?

Ofwel wordt een volmacht gegeven in het systeem zelf, ofwel dient één van de gemandateerden van de betreffende entiteit deze informatie in te geven via het online platform MyMinFin (toegang met de identiteitskaart en pincode ). Dit is eenvoudig en de verschillende stappen vanzelfsprekend.

 

En vooral, waarom?

De doelstelling van het UBO-register is de autoriteiten die belast zijn met de strijd tegen terrorisme en witwassen van geld, maar ook de fiscus en entiteiten die onder deze wetgeving een waakzaamheidsverplichting in acht moeten nemen (bv. banken, accountants, notarissen,… ), eenvoudig te laten nagaan wie de UBO is van een entiteit.

Maar ook zullen particulieren dit register kunnen consulteren. Na betaling van een administratieve kost, zonder dat een legitiem belang dient aangegeven, kan éénieder opzoekingen doen in het UBO-register (via de juridische entiteit, niet op naam van een UBO zelf). De vraag naar de zin hiervan kan worden gesteld, alsook naar de privacy.

En de informatie simpelweg niet ingeven is niet echt een optie gezien de strafrechtelijke boetes kunnen oplopen tot 40.000 euro, mogelijks verhoogd met tot 50.000 euro aan administratieve geldboete aan de leden van het bestuursorgaan.