<< Terug naar actualiteit
- 6 -
april
2016

Fiscale en sociale regularisatie anno 2016Op 29 maart 2016 diende de regering een wetsontwerp in die een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie in werking moet stellen. Het biedt op een blijvende wijze aan natuurlijke personen of rechtspersonen-aangevers de mogelijkheid om hun federale fiscale en sociale toestand te regulariseren bij het “Contactpunt regularisaties” (FOD Financiën), teneinde zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit te bekomen.

Niets nieuws onder de zon. Tot en met 31 december 2013 kon men bij het Contactpunt reeds een regularisatieaangifte indienen (de zogenaamde regularisatie “ter”). Maar daarna moest een eventuele rechtzetting gebeuren bij de plaatselijke controle, met het risico dat niet elke belastingplichtige op dezelfde manier zou behandeld worden. Die situatie wordt nu dus ‘geregulariseerd’.

De geregulariseerde bedragen ondergaan een heffing die bestaat uit de toepassing van het normale basistarief verhoogd met 20 percentpunten. Het aantal percentpunten verhoogt jaarlijks tot maximum 25 percentpunten in 2020. De voor federale belastingen verjaarde kapitalen worden geregulariseerd aan een tarief van 36 % jaarlijks oplopend tot 40% in 2020.De heffing dient definitief en zonder enig voorbehoud betaald te worden.

Naast de federale fiscale regularisatie wordt er ook een permanent systeem in het leven geroepen inzake de regularisatie van sociale bijdragen. De niet verjaarde sociale bijdragen worden echter enkel als geregulariseerd beschouwd na de definitieve betaling zonder enig voorbehoud van een aanvullende sociale heffing die overeenkomt met 15 percent van deze beroepsinkomsten. Deze heffing wordt eveneens jaarlijks verhoogd tot 20 percent in 2020.

Het wetsontwerp is hier terug te vinden.