<< Terug naar actualiteit
- 24 -
februari
2018

De aangetekende email is er!De gevallen waarin de wet of een overeenkomst een zending via aangetekende brief vereist, zijn legio. Volgens de cijfers van Bpost zouden er jaarlijks zo'n 30mio zendingen aangetekend verstuurd worden. Maar een aangetekende zending is duur (min. 5 euro) en vereist een tripje naar het postkantoor. Tot voor kort was het evenwel de enige manier om met zekerheid te zeggen dat een zending was ontvangen, en gaf die ook vaste datum.

Aangetekende.email biedt nu een gebruiksvriendelijke en goedkope oplossing: zij werd recent erkend als 'gekwalificeerde vertrouwensdienst' conform Verordening (EU) Nr. 910/14 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS Verordening). Bijgevolg kan een bericht nu via elektronische weg worden verstuurd met dezelfde juridische waarde als een aangetekende zending op papier. Voorheen hadden al enkele onlineplatformen de erkenning van 'vertrouwensdienst' gekregen, maar die kon niet worden gelijkgesteld met een aangetekende zending.

Met de erkenning van Aangetekende.email als 'gekwalificeerde vertrouwendienst' hebben we nu eveneens de nodige rechtszekerheid omtrent het gebruik van elektronische aangetekende zendingen.