<< Terug naar actualiteit
- 25 -
februari
2018

De Vlaamse Overheid bereikt een akkoord over de verlaging van de erfbelasting: wat verandert er?Na de hervormingen op federaal niveau die van toepassing zijn voor alle nalatenschappen die openvallen na 1 september 2018 (lees meer), heeft nu ook de Vlaamse overheid het hoofd gebogen over ons erfrecht. De Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) is sinds 1 januari 2015 immers bevoegd voor het vaststellen, controleren en innen van de erfbelastingen in het Vlaams Gewest.

 

Vrijdag ll. besliste de Vlaamse Overheid dat de tarieven voor de erfbelasting in de zijlijn en aan derden vanaf 1 september zullen dalen. Daarmee komt men tegemoet aan de vraag van het groot aantal alleenstaanden zonder kinderen in Vlaanderen. Op hun nalatenschappen waren altijd tarieven tot 65% van toepassing, omdat zij hun vermogen enkel aan broers, zussen of derden kunnen nalaten. Dat maximumtarief wordt beperkt tot 55% en ook op de eerste schijven betaald men een aanzienlijk stuk minder.

 

Binnenkort zijn de tarieven in de erfbelasting als volgt:

Tarieven per schijf

Vroeger

Vanaf 1 september 2018

Tussen partners, of aan kleinkinderen

< 50.000 €

3%

3%

50.001 – 250.000 €

9%

9%

> 250.001 €

27%

27%

Tussen broers en zussen (zijlijn)

< 75.000 €

30%

25%

75.001 – 125.000 €

55%

30%

> 125.001 €

65%

55%

Tussen derden

< 75.000 €

45%

25%

75.001 – 125.000 €

55%

45%

> 125.001 €

65%

55%

 

Andere verlagingen worden genoten door:

  1. Kinderen onder de 21 jaar die beide ouders hebben verloren. Zij betalen voortaan geen erfbelasting meer op de gezinswoning, noch op de eerste schijf van 75.000 euro;

  2. Kleinkinderen die van hun grootouders erven. Vroeger konden erfenissen die een generatie oversloegen immers enkel in hun geheel worden overgemaakt. De kinderen weigerden dan de erfenis van hun ouders, opdat hun eigen kinderen (de kleinkinderen van de erflater) die konden accepteren. Zo ontvingen de kleinkinderen het gehele vermogen rechtstreeks door slechts éénmaal erfbelasting te betalen (i.p.v. tweemaal: éénmaal door hun ouders, en éénmaal door henzelf). Het feit dat men dit niet deels kon doen (bij overlijden althans, bij leven kon uiteraard al een welbepaalde schenking worden gedaan), was belemmerend en kwam eigenlijk enkel de grote vermogens ten goede. Vanaf 1 september 2018 kan een kind dus een deel van de erfenis aanvaarden, en het andere deel direct aan de eigen kinderen laten overmaken.

  3. Echtgenoten, wettelijk en feitelijk samenwonenden genieten vanaf 1 september 2018 ook een vrijstelling op de eerste 50.000 euro roerend vermogen die zij aan elkaar nalaten.