<< Terug naar actualiteit
- 23 -
maart
2015

Opnieuw uniforme fiscale regularisatieIn 2013 gaf de fiscale amnestie-regeling aan fiscale zondaars een laaste kans om hun situatie te regulariseren. De laatste ronde fiscale regularisatie werd op 2 januari 2014 beëindigd. Daarna kon men nog steeds om een fiscale rechtzetting vragen; die kon de fiscus bij vrijwillige aanmelding immers niet weigeren. Het gebrek aan regelgeving zorgde evenwel voor een verschillende behandeling van het dossier afhankelijk van het controlekantoor en de regio. De zwartspaarder ging als het ware shoppen om zo de laagst mogelijke boete te betalen. Nu, in 2015, geven nieuwe richtlijnen een kader aan de belastingsadministratie.

Er is evenwel een tweede verklaring voor de ‘herinvoering’ van de mogelijkheid tot regularisatie: de gewijzigde internationale mentaliteit over belastingsheffing. De uitwisseling van bankgegevens gebeurt ondertussen automatisch, en zelfs Luxemburg en Zwitserland zouden hieraan vanaf 2015 meewerken. Spaarders met een bankrekening in deze landen worden door hun bank vriendelijk verzocht of de oorsprong van hun kapitaal te verantwoorden, of een akkoordverklaring te ondertekenen die de Luxemburgse of Zwitserse bank machtigt om de bankgegevens door te spelen aan buitenlandse belastingsadministraties. Wordt geen van beiden gedaan, dan zal in de meeste gevallen de klantenrelatie worden stopgezet.

De gelden naar België repatriëren ligt evenwel ook niet voor de hand aangezien ook de Belgische bank dezelfde informatie over de herkomst van het kapitaal zal opvragen. Kan hierop niet worden geantwoord, dan zal men niet als klant worden aanvaard, en mogelijks zal zelfs de witwascel verwittigd worden.

Regulariseren is dus de enige optie, en ook fiscale zondaars verdienen transparantie en uniforme richtlijnen. De regels zijn als volgt:

  • Kan de herkomst niet worden verantwoord, dan zullen fiscaal verjaarde sommen belast worden als divers inkomen tegen 33%. Een belastingsverhoging van 10% wordt toegepast;
  • Fiscaal niet-verjaarde sommen worden belast tegen de normale tarieven. De belastingsverhoging is 50% voor roerende en diverse inkomsten, en 20% voor beroepsinkomsten en BTW.

Gaat de zwartspaarder hiermee akkoord, dan wordt het parket niet betrokken en dus geen strafrechtelijke vervolging ingezet.