<< Terug naar actualiteit
- 8 -
mei
2019

Wat moet mijn bestaande vennootschap doen om in lijn te liggen met de nieuwe vennootschapswetgeving?De opzet van de nieuwe vennootschapswet die 1 mei in werking trad, is duidelijk: investeren en ondernemen in België makkelijker maken. Dat betekent dat ons eeuwenoud vennootschapsrecht eenvoudiger en flexibeler moest worden. De nieuwe wet is dan sinds 1 mei van toepassing op alle vennootschappen die sinds die datum zijn opgericht.

Wat inhoudelijk is veranderd, lichtten we reeds eerder toe (klik hier). In deze bijdrage gaan we kort in op de praktische gevolgen voor bestaande vennootschappen.

Die mogen, uiteraard, vanaf heden al de nodige stappen nemen om hun statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet. Maar daartoe bestaat nog geen verplichting. De bestaande vennootschappen krijgen nog tijd:

  • pas vanaf 1 januari 2020 zijn de dwingende regels automatisch van toepassing. Dit betekent dat andersluidende statutaire clausules pas vanaf dan als niet-bestaande beschouwd. Het gaat bijvoorbeeld over mogelijkheid tot uitkering van winst, die vanaf dan de balans- en liquiditeitstest moet doorstaan, het feit dat de nieuwe afkortingen en benaming vanaf dan gebruikt dienen te worden, …

  • uiterlijk tegen 1 januari 2024 moeten de statuten dan echt in overeenstemming met de nieuwe wet worden gebracht. Dit vereist dus de tussenkomst van een notaris. Maar men heeft nog bijna 5 jaar de tijd, en dit kan dus mogelijks samen met een (andere) buitengewone algemene vergadering worden gecombineerd.

Kortom, bestaande vennootschap dienen op 1 mei 2019 (nog) geen bijzondere formaliteiten te vervullen.