<< Terug naar actualiteit
- 1 -
mei
2019

Belangenconflicten anno 2019We gingen reeds uitgebreid in op de belangenconflictregeling bij NV's en BVBA's (artikel). Met de invoering van het nieuwe wetboek dient dit artikel evenwel aangevuld te worden:

  • Ook bestuurders van VZW’s, coöperatieve vennootschappen en stichtingen moeten zich nu aan de belangenconflictregeling houden. Die is voor de laatste vrij gelijkaardig aan wat we reeds kennen. Voor bestuurders van VZW’s is de grootte van de vereniging van belang.

  • Ook binnen private NV’s en BVBA’s dienen bestuurders zich vanaf nu te onthouden van de beraadslaging en de stemming over de verrichting waaromtrent mogelijks een belangenconflict bestaat. Voorheen was dit enkel vereist bij publieke vennootschappen. Het feit dat bestuurders nu een onthoudingsplicht hebben, wil zeggen dat:

    • er niet langer een lasthebber ad hoc dient te worden aangesteld wanneer de bestuurders geen college vormen;

    • wanneer alle bestuurders een belangenconflict kunnen hebben, de beslissing bij de algemene vergadering komt te liggen. Het bestuursorgaan krijgt dan een louter uitvoerende functie.

Het bovenstaande is voor alle onderneming opgericht sinds 1 mei 2019 van toepassing. Voor bestaande vennootschappen is dat pas vanaf 1 januari 2020, tenzij ze in de loop van het huidig kalenderjaar hun statuten nog aanpassen aan de nieuwe regels.