<< Terug naar actualiteit
- 30 -
juni
2015

Verlaagd boetetarief bij foutieve aangifte in de nalatenschapOp elke erfenis zijn erfbelastingen verschuldigd, die worden berekend op de waarde van de verkregen roerende en/of onroerende goederen in binnen- en buitenland. Eventuele schulden en begrafeniskosten worden hier wel van afgetrokken.

De erfgenaam zal moeten aangeven wat de overledene nalaat, en wat de waarde van elk goed is. Bijgevolg zal de Vlaamse overheid, bevoegd sinds 1 januari 2015, de erfbelasting berekeken en innen.

Onvolledige of incorrecte aangifte

Werden bepaalde zaken niet in de aangifte in de nalatenschap vermeld, dan zal de Vlaamse overheid niet alleen erfbelasting heffen maar het bedrag tevens verhogen met een boete van (tot) 20%. Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin men de waarde van de goederen onderschat om zo minder erfbelasting te moeten betalen.

Spontane rechtzetting

De Vlaamse overheid heeft dit boetetarief van 20% vanaf 1 juli 2015 verlaagd tot 10% voor wie spontaan aangeeft bepaalde goederen niet te hebben aangegeven. Wanneer goederen te laag gewaardeerd werden, zal dit vlak tarief van 10% eveneens worden gehandhaaft in plaats van het oplopend tarief tot 20%.

Zo komt men tegemoet aan de gevallen waarin men ter goeder trouw een onvolledige of incorrecte aangifte indiende, en dit gebeurt al eens. Denken we bijvoorbeeld aan het geval waarin pas 6 maand na het overlijden blijkt dat de overledene een levensverzekering had, of men de laatste woning voor een hoger bedrag heeft kunnen verkopen dan initieel voorzien.

Er bestaan twee voorwaarden om van dit verlaagd boetetarief te kunnen genieten: de erfgenamen moeten de fout binnen de 10 maanden zelf spontaan melden.

De N-VA wil het boete-systeem bij spontane rechtzettingen evenwel volledig zien verdwijnen. Het laatste woord lijkt hierover dus nog niet gezegd.