<< Terug naar actualiteit
- 7 -
juni
2016

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik voor de Nederlandse notaris: belast of niet?Er ontstond de voorbije weken nogal wat ophef toen de Vlaamse Belastingsadministratie besloot schenkingen van gelden en effecten gedaan voor de Nederlanse notaris met voorbehoud van vruchtgebruik voortaan te belasten. Daarop kwam heel wat kritiek. Wat is de huidige stand van zaken?

 

Ter herinnering

Voorheen had men bij roerende schenkingen steeds een keuze:

  • Schenken voor de Belgische notaris en meteen schenkbelasting betalen (3% in rechte lijn of 7% aan andere personen), met de zekerheid nadien geen erfbelasting meer verschuldigd te zijn, of;
  • Schenken voor de Nederlandse notaris zonder schenkbelasting, maar met het risico erfbelasting verschuldigd te zijn indien de schenker binnen de 3 jaar (of 7 jaar in het geval van een bedrijfsschenking) kwam te overlijden.

 

Dergelijke schenking kon met of zonder voorbehoud van vruchtgebruik. Wanneer slechts het naakte eigendom wordt geschonken, 1/ verkrijgt de schenking niettemin een vaste datum 2/ zonder dat men reeds de controle over het geschonken goed diende over te laten.

De schenkbelasting was toen een federale materie.

 

Tussenkomst Vlabel

Sinds 1 januari 2015 is de Vlabel bevoegd voor deze materie. De spelregels wijzigden nogal wat (lees meer), en ook Vlabel’s interpretatie van de wet wijkt meer dan eens af van wat voorheen als juist werd aangenomen. Dit is minstens waar voor wat betreft de belastbaarheid van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor de Nederlandse notaris.

De Vlabel publiceerde op haar website een standpunt waarin werd uiteengezet dat op dergelijke schenking voortaan ook 3% of 7% schenkbelasting is verschuldigd, en dat voor alle schenkingen gedaan vanaf 1 september 2013! Dan dienen uiteraard wel geen erfbelastingen betaald bij overlijden binnen de 3 jaar.

 

Huidige stand van zaken

In navolging van de vele kritieken die hierop kwamen, heeft de Vlabel op haar website verduidelijkt dat ze geen verrichtingen uit het verleden viseert. Bijgevolg zal het nieuwe standpunt slechts ingang vinden vanaf 1 juni 2016. Dit betekent dus dat de keuzes momenteel de volgende zijn:

  • Schenken voor de Belgische notaris, 3% of 7% schenkbelasting betalen en bijgevolg geen erfbelasting meer zijn verschuldigd (ongeacht het tijdstip waarop de schenker komt te overlijden);
  • Schenken voor de Nederlandse notaris zonder schenkbelasting maar, ongeacht of de schenker de 3-jarentermijn (of 7-jarentermijn in geval van de schenking van een familiebedrijf) overleeft, in ieder geval nog erfbelasting verschuldigd zijn.

 

De optie om voor de Nederlandse notaris te schenken is hiermee zijn aantrekkelijkheid verloren: de tarieven in de erfbelasting vallen aanzienlijk hoger uit waardoor een geregistreerde schenking (in België) kan worden aangeraden.